Fiskeland Gotland är initierat av Sportfiskarna. Vår vision är ett hållbart fiske i friska vatten – för alla.

Aktuellt

Om oss

Fiskeland Gotland

Fiskeland Gotland är initierat av Sportfiskarna. Vår vision är ett hållbart fiske i friska vatten – för alla. Vi vill bidra till att skapa en ansvarsfull och hållbar sportfiskekultur där vi tillsammans värnar om fiskbestånden och framtidens fiskemöjligheter.

Läs mer Stöd oss Bli medlem i sportfiskarna

Utbud

Info från Fiskeland Gotland

Sportfisket efter havsöring i Gotlands unika miljö är omtalat och blir populärare för varje år. Här på Fiskeland Gotland får du information och tips om fisket både längs kusten och i våra sötvatten. Information finns också om fiskeregler, om den fiskevård som bedrivs och om alternativ för ditt boende vid ett besök på ön.

Bidra till den gotländska fiskevården

Fiskevård lönar sig men kostar också pengar och det finns alltid behov av fler åtgärder. Inom projektet Fiskeland Gotland har vi nu startat ett 90-konto med ett kopplat swishnummer där Du på ett enkelt sätt kan bidra till framtida fiskevårdsåtgärder på Gotland. Ett 90-konto är en kvalitetsstämpel som talar om för givaren att det är en seriös insamlingsorganisation som står under oberoende kontroll och granskning av Svensk Insamlingskontroll.

Vi kommer verka för friska fiskbestånd i friska vatten och arbeta med konkreta fiskevårdsåtgärder, för mer fisk och för ett bättre fiske. På filmen nedan ser Du exempel på åtgärder vi genomför för den gotländska havsöringen.