Fiskeland Gotland är initierat av Sportfiskarna. Vår vision är ett hållbart fiske i friska vatten – för alla.

Dålig fart på lekvandringen på Gotland